Mountain Bike
618227291/669863884
A peu
627918241
Altres, Fotógrafs, Veïns 686939088
09.00h Eixida: Alcudia ,cruze crtra Enguera.
09.15h Eixida: Porta Ajuntament Llanera
10.00h Terrenys del Abocador Terrenys del Abocador Terrenys del Abocador
12.00h Arribada: Ajuntament de Llanera Arribada: Ajuntament Llanera Ajuntament Llanera

PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS MARCHAS: http://www.huinocaurem.com/Trobada.htm

Descargar octavillas: archivo adjunto

Anuncios